Giresun Haberleri

Orman Köylüsüne Niye Destek Yok!

0

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Necati Tığlı, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı tarafından orman köylüsüne sağlanan desteğin uygulama talimatı nedeniyle asıl orman köylüsüne verilmediğini söyledi ve  bu duruma tepki gösterdi.

ORKÖY desteği uygulama talimatının II. maddesinin 4. bendinde yer alan “Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerleri (nüfusu 2500 ve altında olsa bile) çalışma programına dâhil edilmeyecektir” ibaresinden kaynaklanan sorunun giderilmesi gerektiğini ifade eden Tığlı, “Büyükşehirler ORKÖY kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilirken, asıl orman faaliyetlerinin yürütüldüğü ve orman köylüsünün yaşadığı illerin yararlanamaması izah edilebilir bir çelişki değil” dedi.

Giresun Milletvekili Necati Tığlı, bu eksikliği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle soru önergesi vererek, TBMM gündemine taşıdı.

Giresun Belde Mahalleleri de ORKÖY Desteklerinden Yararlanamıyor

Tığlı, 6831 sayılı Orman Kanunun 32. Maddesi gereği, Büyükşehir belediyeleri haricinde, il belediyesi dâhilinde yer alan, belde olmadan önce orman köy ve köylülerine tanınan hakların tümünden yararlandırılırken, belde mahallesine dönüştürüldükten sonra Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığı desteklerinden yararlanamayan çok sayıda mahalle bulunduğuna işaret ederek; ”Büyükşehirlerin ilçe belediyelerinin mahallelerinde yaşamını sürdüren orman köylüleri, ORKÖY faaliyetlerinden yararlanmaya devam ederken, diğer illerdeki orman köylerinin bu olanaklardan yararlanamaması büyük bir çelişkiyi ifade etmektedir.

Bu şekilde Giresun İlinde birçok beldemiz ve mahallemizde yaşamını sürdüren gerçek orman köylüsü vatandaşımızda aynı mağduriyet yaşamaktadır. Çünkü ORKÖY Yönetmeliği, büyükşehir olmayan illerdeki belde ve bağlısı mahallelerin ORKÖY haklarından yararlandırılmasına izin vermemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı, 2016 Yılı Uygulama Talimatının “Ferdi Kredilerde Yıllık Çalışma Programlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altında yer alan II. Maddesinin 4. Bendinde “Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerleri (nüfusu 2500 ve altında olsa bile) çalışma programına dâhil edilmeyecektir” ibaresine yer verilmiştir.

Bu sebeple birçok yerleşim birimi orman köyü niteliğini koruduğu ve çok sayıda vatandaşımız ormancılık faaliyeti yürüttüğü halde ORKÖY desteklerinden yararlandırılamamaktadır“ diye konuştu.

Büyükşehirlerde nüfusu 2.500’ün altındaki İlçe Belediyesi’nin Mahalleleri ORKÖY çalışma programına dâhil edilirken, büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2.500’ün altındaki Belde Belediyelerinin Mahallelerinin programa dâhil edilmeyişini eleştiren Tığlı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları sordu;

  • Büyükşehirler ORKÖY kapsamında olanaklardan yararlandırılırken, asıl orman faaliyetlerinin yürütüldüğü ve orman köylüsünün yaşadığı illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bu imkânın tanınmaması sizce bir çelişki değil midir? Büyükşehirlerin gelirler toplamının diğer illere göre oldukça yüksek olması da düşünüldüğünde bu imkân neden verilmemiştir? Hangi kriterler baz alınarak böyle bir tasarrufta bulunulmuştur?
  • Büyükşehirlerde yer alan ilçeler ORKÖY kapsamda desteklerden yararlanırken, Giresun’un ve benzer diğer illerimizin asıl orman köylüsü niteliğini sürdüren belde mahallelerinin faydalandırılmaması sizce adil midir?
  • Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanlığının yürüttüğü bahsi geçen uygulamanın kapsamının, Anayasanın eşitlik ilkesi başta olmak üzere, sosyal devlet ilkesiyle ve Anayasanın 170. Maddesinde yer alan ormanlar içindeki veya bitişiğindeki orman köylerinin kalkındırılması ilkesiyle, 6292 sayılı kanunun 10. Maddesinde düzenlenen “Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köyler halkını geçim seviyesinin yükseltilmesi, işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdiler hibe veya kredi desteği yoluyla karşılanır” ibaresiyle, yine 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda yer alan “Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylüleri ayni veya nakdi yardım kaynakları ile desteklemek, orman halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak” ibareleriyle çeliştiğini düşünüyor musunuz?
  • 2016 Yılı Uygulama Talimatının I. Maddesinde yer alan orman köylerinin tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağının belirtildiği 7022 nolu “Orman Köylülerinin Desteklenmesine Ait Tamim” in “Köylerin Ormanla ilişkisinin Belirlenmesi” bölümünde belirtilen esasların yeniden düzenlenerek hayata geçirilmesi için çalışma yürütülecek midir?
  • Yürürlükte olan talimatın yeniden düzenlenerek, diğer illerimizde yer alan belde muhtarlıklarının da 7022 tamim gereği Orman köyü/mahallesi kapsamına alınarak, 2021 ORKÖY faaliyetlerinden faydalandırılmasını düşünüyor musunuz?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Anladım