Giresun Haberleri

Harşit İsmini Değiştirmek 100 Yıllık Tarihi Yok Saymaktır

Federasyon kongresini, müze gezisi ve Harşit Savunmasının konu edildiği bir panelle gerçekleştirerek federasyon yönetimi sivil toplum kuruluşları içerisinde de bir ilke imza attı.

0

Harşit Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu’nu 20 Şubat 2022 Pazar günü Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Federasyon kongresini, müze gezisi ve Harşit Savunmasının konu edildiği bir panelle gerçekleştirerek federasyon yönetimi sivil toplum kuruluşları içerisinde de bir ilke imza attı.

Divan Heyetinin A. Öner Meral, Ceyhun Ünlü ve Ahmet Mındız’ın oluşturduğu kongrede protokol konuşmaları faaliyet ve denetim kurulu raporları, kesin ve tahmini bütçenin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından tüzük değişikliğine gidildi. Federasyon 42 olan delege sayısını 77’ye ve yönetim kurulunun görev süresini 3 yıla çıkarılması oylayarak oybirliği ile kabul etti.

Federasyon Başkanlığı görevini yürüten Temel Bilecen’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Asil: Temel Bilecen, Ali Alim, Serkan Cihan, Rahman Karahan, Turan Kabadayı

Yönetim Kurulu Yedek: Osman Alim, Selahattin Sağlam, Hikmet Yaldız, Mustafa Yazar, Zeki Şahin

Protokol konuşmalarında Federasyon Başkanı Temel Bilecen, Belediye Başkanı Rüşan Özden, Kaymakamlık adına Sosyal Hizmetler Müdürü Süleyman Öztürk ve İstanbul milletvekili Hasan Turan söz aldı.

Vatandaşın Engeline Takılıyoruz

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden yaptığı konuşmada “22 Ağustosta yaşanan sel felaketi sonrasında ilçemizde büyük bir değişim ve dönüşüm var. Hizmet etme noktasında sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Yatırımların alınması konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Yerel yöneticiler olarak en büyük sıkıntımız hizmetler konusunda vatandaşımıza takılıyoruz. Doyduğu yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan ricamız bu engeli aşma konusunda bizlere yardımcı olmalarıdır. Sizlerin huzurunda hizmet götürme çabası içerisinde kırdığımız vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Eğer kamu yararına yapılacak bir iş varsa o gönülleri de kırıyoruz. Çünkü kamu yararı her şeyden önce gelir” dedi.

Harşit Ruhunu Salonda Daha İyi Gördük

Harşit Federasyonu Başkanı Temel Bilecen yaptığı açılış konuşmasında federasyonun kurulma süreci ve yakalanan Harşit ruhuna dikkat çekti. Bilecen “Bugün kongremize Giresun’dan, Bursa’dan ve çeşitli ilçelerden gelen insanlarımız federasyonumuzun yakaladığı Harşit ruhunun ne kadar güçlü ve önemli olduğunu göstermiştir. Bir daha dönmemek üzere memleketten yola çıktığımızdan bugüne geldiğimizde derneklerde aldığımız görevler sayesinde memleket sevgisinin ne olduğunu görme şansımız oldu. Bir Çanakkale Bir de Harşit Vadisi geçilmez sloganımıza bazı siyasilerin tepeden tepeye mermi atmışlar, böyle savunma olmaz diyenlere bugünkü yapacağımız kongre en büyük cevabı verecektir. Pandemi, memleketimizde yaşanan sel felaketi ve İzmir’de yaşanan deprem süreçlerinde federasyon olarak çok ciddi yardımlarda bulunduk. Bu süreçte federasyonumuza inanan ve bizlere destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Harşit İsmi Ancak Çanakkale İle Emsal Teşkil Eder

Temel Bilecen 1962 yılında Doğankent olarak değiştirilen Harşit isminin geri alınması için yaptıkları çalışmalar konusunda da bilgi verdi. Bilecen “13. Giresun Günleri’nde topladığımız imzalar ve hazırladığımız Harşit ismi neden geri verilmesi anlattığımız bir dosya ile 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret edip vekillerimize bu dosyayı teslim etmiştik. Konu ile ilgili bir meclis ziyaretimiz daha oldu. Vekillerimiz Harşit isminin geri verilmesinin emsal teşkil edeceğini söylediler. Eğer Harşit ismi emsal teşkil edecekse Çanakkale ile Gaziantep ile ya da 15 temmuzda Kahraman Kazan ismi nasıl verilmişse Harşit ismi de bu şekilde geri verilebilir. Başka fikirlerle başka düşüncelerle emsal teşkil etmesi mümkün değildir.” dedi.

İstikbal Köklerdedir

Federasyonun Olağan Genel Kuruluna katılan İstanbul Milletvekili Hasan Turan yaptığı konuşmada Mustafa Kemal’in dediği gibi “İstikbal göklerdedir ve aynı zamanda köklerdedir” dedi. Turan “Dün Çanakkale’ye gelenler, bugün sınır boylarımızda kurdukları üstlerle bu topraklarda hakimiyetlerini sürdürmek, bu topraklarda varlıklarını sürdürmek ve bu toprakları ele geçirmek için geliyorlar. Dün ecdadımız ne yaptıysa biz de bugün aynı şeyi yapma yolundayız.  “İstikbal Göklerdedir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda istikbal köklerdedir demiştir. İnsanların kökü bir çınar ağacı gibi ne kadar sağlamsa o kadar uzun yaşar. Evvelallah bu milletin kökü sağlam. Bu millet vatanı için şehit olmak ve canını feda etmek için gözünü bile kırpmamıştır. O yüzden Harşit bizim için sadece bir belde bir toprak parçası değil, kahramanların destan yazdığı bir yerdir. Harşit Şehitler membaı, şehitler ocağıdır. Şehitler yurdudur. Biz de onlardan gücümüzü alıyoruz. Şehitlerimizi ve vatan kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Harşit’te Gayri Müslim Nüfus Yok

Harşit Federasyonu’nun düzenlediği “Harşit Savunması” paneline katılan Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Balcı Harşit’in tarihi, demografik yapısı, kültürel yapısı, coğrafi yapısı ile ilgili bilgiler verdi.

Balcı, yaptığı araştırmalar neticesinde Harşit ve çevresinde büyük manastırların olduğu, Ermeni ve Rumların olduğu, Cenevizlilerin burada yaşadığı gibi birçok iddianın tevatürden ibaret olduğunu, Harşit ilçesi ve köylerinde gayrimüslim nüfusa rastlamadıklarını belirtti.

Panelde, Harşit tarihi ile ilgili genel bilgiler veren Balcı, “Harşit Vadisi’nin iki önemi var. Birincisi Anadolu’nun Türkleşmesine olan katkısı ve ikincisi de Rus işgaline karşı verdiği direnmedir. Fatih Sultan Mehmet Trabzon’u aldığında Bedrama Kalesi Türklerin elindeydi. 1071’de Türkler Anadolu’ya girmeden Çepniler Harşit vadisini yurt tutmuşlardı. Harşit ismi Bizans döneminden beri aynıdır. Osmanlı bir vergi devleti ve askerli devleti olması nedeniyle kayıtları düzgün tutulmuştur. 1834 yılında yapılan nüfus sayımında Harşit ve köylerinde gayrimüslim nüfus olmadığını kayıtlar bize gösteriyor. Safevi devletinin kurucularından Şah Cüneyt Trabzon’u kuşatmış, başarılı olamamış dönüşte Pinti yaylasında konaklamış, yaralı askerlerinin tedavisini burada yapmış, ölen askerlerini burada defnetmiştir. Bu nedenle yöre halkı burayı Şah Cüneyt’in makam mahzarı olarak bilmektedir. Safevi Devleti ile Osmanlı arasında yapılan savaş sonrasında Harşit bölgesindeki nüfusun azalmasının nedeni Şii inancına tabi olan nüfusun İran’a göç etmesidir. Bu nüfus azalışını Osmanlı belgelerinde de görüyoruz. Bunlara İran’da Küresininler deniyor. Bunların bir kısmı geri döndü. Geri dönenler Şii – alevi inancına sahipti. Bu inanç geçen süreçte nüfus içinde eridi. 1800 yılların başına kadar bölgede yaşayan Çepniler Hoca Ahmet Yesevi – Hacı Bektaş öğretisine sahip alevilerdi. 1800 yıllardan sonra bu insanların neredeyse tamamının sinsileştiğini söyleyebiliriz.

Yazıcı Harşit Savunmasını Anlattı

Birinci Dünya Savaşı Harşit Savunması Kafkas Cephesi’nin Son Savuma Hattı kitabının yazarı Araştırmacı-Yazar Adnan Yazıcı da Rusların Erzurum’dan Kabaktepe’ye ve Batum’dan Harşit Vadisine gelme sürecini, bölgedeki direniş bölgelerini hem Genel Kurmay Arşivlerinden belgelerle hem de yaptığı araştırmalardaki sözlü anlatımlarla anlattı. Yazıcı özellikle Kabaktepe şehitliği ile burada yapılan baskınla ilgili bilgiler verdi. Yazıcı Harşit Köylerinde konuştuğu yaşlılardan elde ettiği bilgileri de paylaştı.

Harşit İsmini Değiştirmek 100 Yıllık Tarihi Yok Saymaktır

Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Bayram, Rus işgali sırasında bölgede yaşanan acılara kendi ailesinden örnek verdi. Harşit isminin neden önemli olduğunun altını çizen Bayram, bir köyün, bir beldenin, bir yerin isminin değiştirilmesinin o bölgede yaşayan tarihi kültürü yok saymak olduğunu, Harşit isminin değiştirilmesinin kültürel bir soykırım olduğunu belirtti.

Bayram “Bir işgüzar çıkmış tarihi Harşit ismini Doğankent olarak değiştirmiş. Dünya’da bu isim değiştirmeyi 3 ülke uygulamış. Bizim o dönemin hükümetimiz, Ermenistan ve Yunanistan. Avrupa’ya giderseniz şehirlerde nasıl korunduğunu görürsünüz. Viyana’da bir binaya isabet eden Osmanlı topundan çıkan gülleyi adamlar yok etmemişler, o binada o gülleyi en iyi şekilde muhafaza etmişler. Neden çünkü adamlar tarihlerinden utanmıyor, tarihlerine sahip çıkıyor. Size birkaç tane şehir göstereceğim. Bakınız Paris, Viyana, Roma’dan görüntüler göstereyim ve İstanbul’dan. İstanbul neden tarihi şehir olamıyor? Baktığınızda bu saydığımız şehirler bütün tarihi değerlerini korumuşlar. Bu tarihi yapılardan, giysilerden, mekân isimlerinden korkmamışlar, bunu kültürel zenginlik olarak saklamışlar. Bugün İstanbul’a baktığımızda tarihi bir şehir değil tarihi eserleri olan bir şehir görüyoruz. Osmanlı’nın Avrupa’daki varlığı hala yaşıyor ve bu ülkelerin yönetimleri bu tarihleri yaşatıyor. Kendimizden korkmamız lazım. Bir yerin ismini değiştirmek oranın tarihini, donanımını yok etmiş olursunuz. İnsanı yıkan insanın kendisidir. Başkası değildir? İngiltere kraliçesinin hala resmi ve özel günlerde hala at arabası ile ve bin yıllık kıyafetiyle katılmasının amacı nedir? Bunu iyi düşünmemiz lazım. Kendimizi kaybettik. Bulmak için kime soracağız.

Harşit Hem Geçilmezimiz Hem de vazgeçilmezimizdir

Harşit İsmi Doğankent olarak değiştirildiğinde Harşit’e bağlı Kuzan ismi Söğütağzı, Kanyaş ismi Güvenlik, Şadı ismi Çatalağaç, Dandu ismi Süttaşı, Törnük ismi de Günyüzü olarak değiştirilmişti.

İsmail Bayram, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden’e seslenerek, Harşit isminin değiştirilmesi konusunda kendilerinden büyük gayret beklediklerini belirti Bayram Harşit Federasyonu’nun “Bir Çanakkale Bir De Harşit Vadisi Geçilmez” sloganının yanına “Harşit Hem Geçilmezimiz Hem de Vazgeçilmezimizdir” sloganının da bu eklenmesini talep etti.

Harşit Federasyonunun 2. Olağan kongresi ve panele İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Devrim Alparslan, Doğankent Sosyal Hizmetler Müdürü Süleyman Öztürk, İBB Tiyatrolar Müdürü Ceyhun Ünlü, Bağcılar Belediye Meclis Üyeleri Erdem Berkcan ve Ziya Yılmaz, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, TİRDEF Genel Başkanı İbrahim Aydın ve Yönetim kurulu üyeleri, Göktürk Giresunlular Derneği Başkanı Mustafa Şener, Büyük Osmanlı Derneği Başkanı Soner İbiç, Giresun Medya Platformu Başkanı İbrahim Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Gülsen Akyol Mutlu, Hüseyin Şenel Odacı, Aydın Kömürcü, Ethem Bakar, Mehmet Günaydın, Giresun Dergisi İmtiyaz Sahibi Remzi Mamaşoğlu katıldı.

Ayrıca, Milletvekilleri Sabri Öztürk, Emine Gülizar Emecan, Cemal Öztürk, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Ak Parti Doğankent İlçe Başkanı Yılmaz Dede de telgrafla kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Program, federasyon yönetimi tarafından yönetim kurulunda hizmet edenler ve panele katılan öğretim üyelerine günün anısına takdim edilen plaket töreni ile sona erdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Anladım