Giresun Haberleri

Mera ve Yaylalara Çıkma Tarihleri Belli Oldu

0

Giresun Valiliği tarafından alınan kararlara yaylacılar tepki gösterdi. “Bu tarihleri kimler belirliyor, yaylaya da izinli mi çıkacağız, yaz ortasında hayvanlarımızı ahıra mı sokacağız” dediler. Alınan kararlara göre;

1- Mera, yaylak ve kışlaklarda: 20 Mayıs-10 Ekim 2022 tarihleri arasında kalan dönemin 2022 yılı otlatma mevsimi olarak kabul edilmesine, belirlenen otlatma periyodunun başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra mera yaylak ve kışlaklarda hayvan yaz kritik periyodu döneminde, bitkilerin tohumlarını döküp kendilerini yenileyebilmeleri için 15 Temmuz- 05 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde otlatmanın kısıtlanmasına, otlatılmamasına,

2-İlimiz yaylaklarında, otlatma periyodu içerisinde hayvan otlatılabilmesi amacıyla, Bakanlığımız İI/İlçe Tarım ve Orman Müdürlü tarafından “Yaylağa Çıkış İzin Belgesi” tanzim edilmesine, izin belgelerinin bizzat çiftçi ailelerine imzalattırılmasına ve Müdürlük tarafından onaylanmasına, ilgili müdürlüklerce belge verilmeden önce Komisyonumuzca belirlenen otlatma hakkı ücretinin köy sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba yatırılmasının sağlanmasına, yaylaklara çıkarılacak hayvanlarla ilgili “turkvet” sisteminden alınacak küpe numaralarını gösteren listenin izin belgelerine eklenmesine, verilen izin belgelerinin bir nüshasının İIl/ilçe Müdürlüklerinde dosyasında bulundurulmasına, aksi halde belge almayan çiftçilere yaylaklara çıkış izni verilmemesine,

3-Otlatma tarihinden önce hayvanları ile birlikte yaylağa gitmek üzere yola çıkanların kolluk birimleri tarafından önlenmesine, yaylağa çıktığı tespit edilenlerin ise, geriye döndürülmesine, otlatma döneminin sona ermesiyle birlikte, halen otlatmaya devam edenlerin kolluk birimleri tarafından geri dönüşlerinin sağlanmasına, Bu amaçla, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca görev ve sorumluluk sahalarında gerekli tedbirleri almalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile belediye başkanları ve muhtarlar tarafından yapılan tespitlerin ivedilikle Kaymakamlıklara bildirilmesine,

4-Komisyonumuzun belirlediği otlatma tarihlerine uymayanlar ile yaylaklara çıkış izin belgesi almadan çıkanlar, mera ve yaylakları sürmek veya gelişigüzel yol açmak/açtırmak suretiyle tahrip edenler veya izinsiz ot biçenler veya çevirge ve inşaat yapanlar hakkında; 4342 sayılı Mera Kanunun 19 ve 27. maddeleri gereğince; 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 154. maddesine göre işlem yapılmasına, bu fiilleri işleyenleri zamanında duyurmayan muhtar ve belediye başkanı gibi bu kanunun uygulanmasında görev ve sorumluluk verilen kişiler hakkında, genel hükümlere göre işlem yapılmasına,

5-Yaylaklarda kamuya, (karayolları, orman işletme müdürlükleri, belediye, il/ilçe özel idaresi) gerçek ve tüzel kişiliklere ait araç ve gereçlerle, iş makinaları ile izin alınmadan yol yapımı, bakımı ve onarım işlemlerinin yapılmamasına, yaylaklara çıkış tarihinden önce mera yollarının açılmamasına karar verilmiştir” denildi.

Haber: Giresun Son Dakika Kaza Olay

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Anladım